Bewust Risicomanagement

Home

Welkom op de website van Bewust Risicomanagement

betrouwbaar in verandering


Ondernemen zonder risico’s te nemen bestaat niet. Ondernemen betekent immers ook het omgaan met onzekerheden. Iedere organisatie heeft doelstellingen: op strategisch niveau maar ook op operationeel (proces-)niveau. Om die doelstellingen te realiseren moet u kansen benutten en dus ook risico’s nemen. Door deze risico’s goed te managen zorgt u ervoor dat de kans erop, of de impact ervan, beperkt blijft. En dat zorgt weer voor een besparing op de kosten voor het herstellen van problemen door incidenten (faalkosten). Adequaat en effectief risicomanagement zorgt er niet voor dat risico’s zich niet meer voordoen, maar het zorgt er wel voor dat u er niet door verrast wordt en dat u de juiste reactie paraat heeft.

Effectief risicomanagement gaat immers over het bewust risico’s nemen in plaats van onbewust risico’s lopen.

Bewust Risicomanagement kan u helpen bij het ontwerpen, implementeren en verbeteren van effectief risicomanagement, zowel op organisatieniveau als voor een bepaald proces. Bewust Risicomanagement B.V. is uw betrouwbare partner als u uw organisatie aantoonbaar in control wilt krijgen en effectief risicomanagement wilt implementeren.

Bewust Risicomanagement is een adviesbureau dat gespecialiseerd is in het adviseren over risicomanagement bij zorgorganisaties en zorgverzekeraars. Tevens adviseren wij openbaar vervoer organisaties bij het implementeren van risicomanagement. Daarvoor werken wij samen met Modasti Consulting, ons zuster-adviesbureau gespecialiseerd in openbaar vervoer.